Delta-NEM

Uživatelská příručka

Nastavení programu

Okno nastavení se otevře pomocí příkazu nabídky Nastavení|Nastavení programu. V levém panelu okna lze přepínat mezi hlavními skupinami nastavení, v pravém panelu se zobrazují příslušné položky podle vybrané skupiny z levého panelu.

Viz též