Delta-NEM

Uživatelská příručka

Vkládání obrázků

Na libovolné místo v kterémkoli textu lze vložit obrázek. K tomu slouží okno, které lze vyvolat z nabídky Vložit|Vložit obrázek..., případně ze stejnojmenné položky kontextové nabídky textového editoru (vyvolá se stisknutím pravého tlačítka myši).

Prázdné okno pro vložení obrázku vypadá následovně:

Klepnutím myši do prázdné plochy obrázku se vybere soubor, ze kterého bude obrázek vložen. Pod obrázek lze volitelně zapsat text popisku (titulku), který bude vložen spolu s obrázkem. Pomocí tlačítek v levém dolním rohu okna lze zvolit zarovnání obrázku i případného titulku. Vlastní vložení se provede tlačítkem „Vložit vybrané obrázky do textu“.

Vložení více obrázků

Pomocí tlačítek „Přidat sloupec obrázků“ a „Přidat řádek obrázků“ dole v okně lze vytvořit tabulku několika obrázků. Do každého pole vytvořené tabulky se vloží obrázek zvlášť. Pomocí tlačítka „Přidat obrázek“ umístěného vpravo na konci každé řady lze přidat další obrázek jednotlivě pouze do dané řady. Řady potom budou mít různé počty obrázků. Jednotlivý obrázek lze naopak odstranit pomocí červeného křížku vpravo nahoře u příslušného obrázku.

Pokud se vkládá více obrázků, je dole zobrazena možnost orámovat obrázky a zvolit velikost okraje.

Nahoře lze přepnout z karty Výběr obrázků na kartu Náhled, kde je zobrazena výsledná tabulka obrázků, jak bude vložena do textu.

Omezení velikosti obrázků

Vzhledem k velikosti rozlišení současných digitálních fotoaparátů dosahuje většina pořízených fotografií velikosti až desítek megabytů. Přímé vložení tak velkých obrázků by neúměrně zvětšovalo soubor s dokumentem, přičemž rozlišení fotografie několikanásobně přesahuje rozlišení běžného (i kvalitního) tisku. Proto je dole pod obrázkem zobrazena možnost snížit rozlišení obrázku i kvalitu jeho kódování ve formátu JPEG. Přednastaveny jsou hodnoty 300 DPI a kvalita 50 %, které jsou pro technické fotografie zcela dostatečné a přitom řádově zmenší velikost dat obrázku. Výchozí hodnoty lze případně upravit v Technických nastaveních. Omezování velikosti obrázků je ve výchozím stavu zapnuto.