Delta-NEM

Ceník a objednávka

Ve formuláři níže vyberte položky, které chcete koupit. Objednávku potom odešlete tlačítkem „Odeslat objednávku“ dole, kde jsou zároveň zobrazeny údaje k platbě. Po odeslání objednávky obdržíte e-mail, kde jsou všechny potřebné údaje zopakovány. Jakmile obdržíme Vaši platbu, odešleme Vám e-mailem digitální certifikát, jehož vložením do programu aktivujete objednanou licenci.

Licence k programu se poskytuje na dobu jednoho roku ode dne nákupu. Během této doby má uživatel právo na bezplatné aktualizace programu včetně aktualizace při změně vyhlášky. Při následném prodlužování licence je uživateli poskytnuta sleva 20 % ze základního licenčního poplatku. Sleva je poskytnuta pouze pokud prodloužená licence bezprostředně navazuje na licenci předchozí. Odkaz na licenční smlouvu je dole na stránce.

Na data THU firmy RTS se nevztahuje roční licence, po zakoupení můžete data užívat časově neomezeně. Data jsou firmou RTS každoročně aktualizována, zakoupení aktualizace je na Vašem uvážení.

Objednávku lze učinit i telefonicky – viz kontakt dole na stránce.

Produkt Jedn. cena Množství Cena
Delta-NEM, základní licence
Základní licenci je nutné objednat vždy. K základní licenci je třeba doplnit jeden nebo více rozšiřujících modulů.
bez DPH
Sleva 20% ze základní licence při přechodu od konkurečního programu
Slevu je možné poskytnou pouze jednou při prvním nákupu programu. V poznámce k objednávce uveďte z jakého programu přecházíte.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Delta-NEM, oceňování podle vyhlášky
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o tržní oceňování
Umožňuje zjištění ceny obvyklé standardními postupy - různými variantami reprodukční, porovnávací a výnosové metody ocenění.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o obvyklé nájemné
Zjištění tržního nájemného na základě ceny pronajímané nemovitosti ("reversní výnosová metoda").
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o přístup k systému MoniT + 1000 kreditů *
Systém MoniT obsahuje databázi a statistiky realizovaných a nabídkových cen nemovitostí pro ocenění obvyklou cenou. Součástí licence je 1000 kreditů pro čerpání služeb MoniT.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o přístup k systému MoniT + 1900 kreditů *
Systém MoniT s paušálem 1900 kreditů.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšíření o přístup k systému MoniT + 3800 kreditů *
Systém MoniT s paušálem 3800 kreditů.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Rozšiřujících 30 kreditů pro nákup služeb MoniT
Rozšiřijíci kredit pro nákup služeb MoniT. Nevyčerpaný rozšiřující kredit se převádí do dalšího licenčního období. Je možno objednat je při existující licenci k systmu MoniT.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Pořízení dat THU firmy RTS Brno na aktuální rok
Agregované rozpočtové položky použitelné pro určení reprodukční hodnoty stavby roztříděné podle typů staveb. Licence k užívání dat je časově neomezená, firma RTS data každoročně aktualizuje, aktuální data je možné zakoupit kdykoli.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Aktualizace dat THU firmy RTS Brno na aktuální rok
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Modul Expert
Různá rozšíření programu. Nyní obsahuje možnost uložit do souboru seznam parcel na LV získaný z katastru.
nelze objednat bez produktu ''
bez DPH
Zaslání instalačního CD na dobírku
bez DPH
Celkem
bez DPH

*) Vyhledávání v databázi MoniT a zobrazování statistik realizovaných a nabídkových cen je zpoplatněno systémem kreditů. Součástí licence k přístupu k systému MoniT je paušální kredit, který lze čerpat během období trvání licence. Nevyčerpaný kredit po konci licenčního období propadne. Pokud paušální kredit nedostačuje, lze buď dokoupit licenci s vyšším paušálním kreditem (doplatí se rozdíl v ceně obou licencí), nebo lze pořídit rozšiřující kredit, jehož zůstatek se převádí mezi licenčními obdobími.

Pro podrobnosti licencování služeb MoniT viz ceník

Fakturační údaje
Plátce DPH
Firma/organizace
Na osobu  Na počítač

Licenci lze poskytnou buď na osobu – držitel licence (pouze fyzická osoba) může program instalovat na libovolném počítači, který je v jeho vlastnictví, nebo na počítač – opravňuje k instalaci programu na jednom počítači. Program může užívat libovolná osoba pro vytváření posudků pro držitele licence. Pro podrobnosti viz licenční smlouvu.

 * Značí povinné položky
Údaje k platbě
Způsob platbyBankovní převod ČR
Dobírkou
Číslo účtu160355548/0300 (ČSOB)
Číslo účtu (IBAN)CZ05 0300 0000 0001 6035 5548
Kód banky (BIC)CEKOCZPP
Variabilní symbol9925662
Částka k úhradě

Licenční smlouva