MoniT

Licence

Pro přístup do systému MoniT je třeba zakoupit příslušný modul programu Delta-NEM
(viz Delta-NEM – ceník).

Součástí roční licence k modulu MoniT je paušální kredit, kterým jsou zpoplatněny jednotlivé přístupy do systému. Paušální kredit lze čerpat během trvání licenčního období. Nevyčerpaný kredit se do dalšího období nepřevádí. Pokud paušální kredit nedostačuje, lze buď dokoupit licenci s vyšším paušálním kreditem (doplatí se rozdíl v ceně obou licencí), nebo lze pořídit rozšiřující kredit, jehož zůstatek se převádí mezi licenčními obdobími.

Ceník služeb MoniT

Vyhledání jednotlivých nemovitostí v databázi MoniT20 kreditů
Odhad ceny pomocí modelu MoniT20 kreditů
Vykreslení cenové mapy pomocí modelu MoniT100 kreditů
Vykreslení časové řady pomocí modelu MoniT5 kreditů

Při vyhledávání srovnatelných nemovitostí lze bez účtování poplatku libovolně nastavovat parametry hledání a prohlížet nalezené nemovitostí, pro které jsou zobrazeny všechny vlastnosti včetně fotografií, kromě ceny. Zpoplatněno je až zobrazení cen nalezených nemovitostí. Z vyhledaných nemovitostí pak lze vybrat libovolný počet ke srovnání.

Odhad ceny pomocí statistického modelu MoniT zahrnuje i vyhledání konkrétních srovnatelných nemovitostí.