MoniT

Co je MoniT?

MoniT umožňuje exaktně odhadnout tržní cenu nemovitosti. Umožňuje také získat přehled o celku trhu s nemovitostmi. Založte svoje obchodní rozhodnutí na exaktních informacích místo na dohadech a získejte tak výhodu oproti konkurenci.

Na rozdíl od konkurenčních projektů naše řešení vyniká přesnostní matematického zpracování údajů. Nenabízíme Vám pouhou hromatu nezpracovaných dat. Pomocí špičkových postupů datové analýzy dokážeme z dat získat přesné, spolehlivé a přehledné údaje, které potřebujete ve své každodenní praxi.

Co MoniT obsahuje?

Databáze MoniT

Je rozsáhlý soubor realizovaných a nabídkových cen nemovitostí (přes 1,5 milionu unikátních záznamů). Údaje v databázi jsou očištěny a standardizovány.

Cenový model MoniT

Byl vytvořen komplexní matematickou analýzou databáze. Zachycuje vazby mezi časovými, geografickými, kvantitativními a kvalitativními vlastnostmi nemovitosti a její cenou.

Odhad ceny nemovitosti

Na základě cenového modelu lze exaktně odhadnout tržní cenu nemovitosti, a to jak prodejní, tak nabídkovou.

Vztah mezi nabídkovou a prodejní cenou

Statistckým srovnáním nabídkových a prodejních cen byly určeny přepočítávací koeficienty mezi nabídkovými a prodejními cenami v závislosti na segmentu trchu a vlastnostech nemovitosti.

Statistické a analytické nástroje

Poskytují souhrnné informace o cenách nemovitostí rozčleněné podle požadovaných kritérií. Vytvořte si vlastní „report“ o cenách nemovitostí podle svých potřeb.

Vyhledání srovantelných nemovitostí

pokud potřebujete získat příklady konkrétních nabízených nemovitostí, můžete je v databázi vyhledat, a to včetně fotografií.

MoniT představuje průlomové řešení problému modelování trhu. Jako jediný na trhu dává relevantní a spolehlivé výsledky.

Databáze i cenový model jsou pravidelně měsíčně aktualizovány.

Příklad srovnání cen bytů 3+1, užitná plocha 64 m² k 1.1.2014 a 1.1.2019 podle modelu MoniT

V čem je významný cenový model?

V současném digitalizovaném světě není problém získat rozsáhlá data. Zásadní probém je z množství dat vytěžit užitečné a spolehlivé informace.

Proč jeden zdroj dat nestačí?

V ideální situaci by měly inforamce o cenách zachycovat přesně jak realizovanou cenu, tak vlastnosti příslušné nemovitosti, za kterou byla cena zaplacena, a zároveň být reprezentativní vzhledem k celku trhu. Reálně v současné době žádný jednotlivý zdroj informací nesplňuje všechna tato kritéria. Kombinace více zdrojů za pomoci statistických metod však dává detailní a platický obraz o celku trhu.

Cenový model MoniT byl sestaven na základě těchto zdrojů dat:

Podrobnosti: Věrohodnost modelu.

Statistiky

Systém MoniT umožňuje vytváře statistiky o trhu nemovitostí podle potřeb uživatele. Pro ilustraci je zde uveden příklad statistiky cen bytů za rok 2019, rozčleněných podle krajů a velikostí obcí (obce do 9999 obyvatel, mezi 10 000 až 49 999 obyvateli a nad 50 000 obyvatel). V tabulce jsou mediány nabídkových a realizovaných cen:

Obsah i strukturu tabulek může uživatel libovolně měnit. Další příklady naleznete v článku Příklady statistik.

Podrobnosti: Uživatelská příručky – Statistika.

Pro koho?

MoniT prakticky

MoniT je plně integrován do programu na oceňování nemovitostí Delta-NEM. Realizuje tyto funkce:

Informace získané ze systému MoniT jsou buď přímo začleněny do běžného ocenění nebo z nich lze vytvářet tiskové sestavy („reporty“) podle potřeb uživatele.

Systém MoniT je případně možné nasadit separátně a integrovat jej např. do informačního systému zákazníka.

Model MoniT zahrnuje informace o těchto typech nemovitostí:

V databázi MoniT jsou zahrnuty i další typy nemovitostí.

Podrobnosti v uživatelské příručce: MoniT – model, MoniT – analýza, Databáze MoniT.

Stáhněte si zkušební verzi zdarma!

Další informace

Příklady a technické podrobnosti
Cenový model a porovnávací metoda
Na matematice záleží
Věrohodnost modelu