MoniT

Co je MoniT?

Databáze MoniT je rozsáhlý soubor realizovaných a nabídkových cen nemovitostí (přes 1,2 milionu unikátních záznamů). Údaje v databázi jsou očištěny a standardizovány.

Komplexní matematickou analýzou databáze je vytvořen cenový model MoniT. Zachycuje vazby mezi časovými, geografickými, kvantitativními a kvalitativními vlastnostmi nemovitosti a její cenou. To umožňuje ocenit jednotlinou nemovitost, sledovat parametry vývoje trhu nebo určit vztah mezi nabídkovými a realizovanými cenami.

MoniT představuje průlomové řešení problému modelování trhu. Jako jediný na trhu dává relevantní a spolehlivé výsledky.

Databáze i cenový model jsou pravidelně měsíčně aktualizovány.

Příklad srovnání cen bytů 3+1, užitná plocha 64 m² k 1.1.2014 a 1.1.2019 podle modelu MoniT

Proč je důležitý cenový model?

V současném digitalizovaném světě není problém získat rozsáhlá data. Zásadní probém je z množství dat vytěžit užitečné a spolehlivé informace. Cenový model MoniT poskytuje nyní nejucelenější a nejpřesnější dostupné informace o trhu s nemovitostmi.

Proč jeden zdroj dat nestačí?

V ideální situaci by měly inforamce o cenách zachycovat přesně jak realizovanou cenu, tak vlastnosti příslušné nemovitosti, za kterou byla cena zaplacena, a zároveň být reprezentativní vzhledem k celku trhu. Reálně v současné době žádný jednotlivý zdroj informací nesplňuje všechna tato kritéria. Kombinace více zdrojů za pomoci statistických metod však dává detailní a platický obraz o celku trhu.

Cenový model MoniT byl sestaven na základě těchto zdrojů dat:

Podrobnosti: Věrohodnost modelu.

Pro koho?

MoniT prakticky

MoniT je plně integrován do programu na oceňování nemovitostí Delta-NEM. Realizuje tyto funkce:

Informace získané ze systému MoniT jsou buď přímo začleněny do běžného ocenění nebo z nich lze vytvářet tiskové sestavy („reporty“) podle potřeb uživatele.

Systém MoniT je případně možné nasadit separátně a integrovat jej např. do informačního systému zákazníka.

Model MoniT zahrnuje informace o těchto typech nemovitostí:

V databázi MoniT jsou zahrnuty i další typy nemovitostí.

Podrobnosti v uživatelské příručce: MoniT – model, MoniT – analýza, Databáze MoniT.

Stáhněte si zkušební verzi zdarma!

Další informace

Příklady a technické podrobnosti
Cenový model a porovnávací metoda
Na matematice záleží
Věrohodnost modelu