Delta-NEM

Rychlý úvod

1. Instalace programu

Stáhněte a nainstalujte program Delta-NEM. Pokud nemáte zakoupenu licenci k programu, nainstaluje se takto 30denní anonymní zkušební verze. V anonymní zkušební verze jsou některé funkce omezeny. Pro vyzkoušení všech funkcí programu požádejte společnost Diotima o poskytnutí zkušební verze přímo pro Vás osobně. K poskytnutí osobní zkušební verze nám zašlete svou adresu a telefon. (Kontakt na společnost Diotima je dole na stránce.)

2. První spuštění

Po prvním spuštění se zobrazí okno pro vytvoření úložiště dokumentů.Doporučujeme úložiště dokumentů vytovřit. Pokud se v tuto chvílil rozhodnete úložiště nevytvářet, můžete jej kdykoli později vytvořit pomocí nabídky programu Nastavení|Nastavení programu, položka Úložiště dokumentů

3. Nastavení programu

Pomocí položky nabídky Nastavení|Nastavení programu otevřete okno, kam lze zadat místo vyhovotvení, text znalecké doložky a další nastavení ovlivňující tvar výsledného posudku. Podrobnosti lze nalézt v kapitole Nastavení programu uživatelské příručky.

4. Vytvoření nového dokumentu

Pokud používáte úložiště dokumentů, stiskněte tlačítko „Nový dokument“ v okně úložiště.(Okno úložiště se zobrazí pomocí nabídky Soubor|Úložiště dokumentů.)

Pokud úložiště dokumentů nepoužíváte, vytvoří se nový dokument pomocí příkazu nabídky Soubor|Nový dokument.

5. Výběr šablony dokumentu

Pro nově vytvořený dokument je třeba zvolit šablonu, která určuje druh vytvářeného dokumentu.Šablonu lze změnit i později. Program se při změně šablony snaží maximálně zachovat vložená data, ne vždy je to však možné.

6. Vytvoření nové kapitoly

Veškerý obsah dokumentu (posudku, odhadu) je členěn na kapitoly. Pro přidání nové kapitoly (1) vyberte v levém panelu položku „Nová kapitola“ a (2) následně v pravém panelu zvolte typ kapitoly, kterou chcete přidat.Když je typ kapitoly vybrán, zobrazí se v pravém panelu formulář pro zadání obsahu kapitoly. Popis dané kapitoly lze získat na kartě „Nápověda“ (viz záložku nahoře), která obsahuje příslušnou část uživatelské příručky.

6. MoniT

Systém MoniT lze v programu Delta-NEM využít dvojím způsobem.