Delta-NEM

Delta-NEM je přehledný a spolehlivý program na oceňování nemovitostí. Umožňuje oceňování podle cenového předpisu, pomocí široké nabídky tržních postupů a v neposlední řadě obsahuje analytické a statistické nástroje pro analýzu trhu nemovitostí jako celku. K tomu je pohodlně, z jednoho místa dostupné množství informací z různých zdrojů na internetu.

Přehledné uživatelské prostředí

A – seznam kapitol dokumentu. Ať už jde o znalecký posudek, odborný odhad nebo analýzu trhu, dokument je přehledně členěn na kapitoly. Při ocenění podle vyhlášky je struktura kapitol daná. Pro tržní oceňování má uživatel volnost zvolit strukturu kapitol tak, aby odpovídala jeho záměrům. Každá kapitola odpovídá jedné metodě ocenění resp. ocenění jedné součásti nemovitosti.

B – historie dokumentu. Při úpravách se dokument automaticky ukládá. Zde je zobrazena historie úprav. Je možné zobrazit starší verzi dokumentu a případně se k ní vrátit, pokud byly omylem provedny nechtěné změny.

C – data aktuální kapitoly. Podle zvoleného typu kapitoly (který odpovídá určitému oceňovacímu postupu) jsou zde zobrazeny datové položky, které je třeba zadat. V průběhu zadávání dat program automaticky přepočívátá výsledek a zobrazuje všechny důležité mezivýsledky.

D – výsledný text kapitoly. Každé kapitole odpovídá výsledný text. Ten je možné nechat průběžně zobrazovat. Každá změna v datech ocenění se okamžitě promítne do výsledného textu. Uživatel tak má naprostou kontrolu nad výsledkem své práce.

Více v uživatelské příručce: Okno dokumentu

Data z internetu přímo do posudku

Úložiště dokumentů

Vše přehledně po ruce

Chci vědět víc