Sfairadora

Úprava typu tabulky

Ačkoli lze strukturu tabulky upravovat pomocí příkazů kontextové nabídky Nový sloupec, Odstranit sloupec a Vlastnosti sloupce, pro složitější úpravy nebo pro návrh nové tabulky může být pohodlnější upravovat přímo definici typu v sekci dokumentu Typ dat. Každá položka této sekce odpovídá stejnojmenné položce v sekci Data. Změny v sekci Typ dat se okamžitě promítají do struktury tabulky v sekci Data.

Poznámky

●
Pokud je stisknuta ikona zámku ( ) vpravo od titulku „Typ dat“, změny v sekci Typ dat se nepromítají do sekce Data, dokud není zámek uvolněn.
●
Okopírování definice sloupce v sekci Typ dat okopíruje i hodnoty sloupce v sekci Data. (Okopírovaný sloupec je třeba přejmenovat, aby bylo nové jméno jednoznačné).
●
Definici dat v sekci Typ dat lze modifikovat i pomocí programu v jazyce Enki (viz Referenční příručku Datový typ dokumentu).
●
Analogický vztah jako mezi sekcemi Typ dat a Data je mezi sekcemi Typ pohledů a Pohledy, Definice zobrazení a Zobrazení a Šablony výstupů a Výstupy.

Podrobnější informace

Podrobnější informace lze nalézt v následujících kapitolách Referenční příručky:
●
Sekce dokumentu Typ dat