Sfairadora

Přesuny dat

Mnoho užitečných operací lze provést prostým kopírováním částí dokumentu na jiná místa. Na obrázku níže jsou naznačeny nejdůležitější možnosti. Každá barevná šipka zachycuje směr kopírování buď pomocí schránky (operace Kopírovat/Vložit, klávesy Ctrl+C/Ctrl+V) nebo přetažením myší.

Poznámky

●
Položky všech sekcí lze kopírovat v rámci dané sekce stejného dokumentu i mezi dokumenty.
●
Kopírováním položky pohledu nebo výstupu do sekce Data se uloží okamžitý stav pohledu/výstupu.
●
Kopírováním označených řádků tabulky nebo části textu do sekce Data se uloží označená data.
●
Kopírováním položky dat do sekce Pohledy uloží aktuálně aplikovaný pohled na položce dat. Uložený pohled bude průběžně zobrazovat změny provedené v příslušných datech.
●
Kopírováním položky dat/pohledu do sekce Zobrazení uloží aktuální zobrazení položky. Zobrazení pak může být dále upraveno.
●
Kopírováním položky dat/pohledu/zobrazení do sekce Výstupy se vytvoří textový vystup analogický zobrazení dané položky. Textový výstup se bude průběžně měnit, aby odrážel stav dat.
●
Kopírováním položky dat/pohledu/zobrazení nebo označených řádků tabulky do textového editoru vytvoří textovou reprezentaci dat v textu. Takto vytvořený text se nebude měnit při změně zdrojových dat.

Podrobnější informace

Podrobnější informace lze nalézt v následujících kapitolách Referenční příručky: