Úvod

Dokumentace a nápověda

Text, který právě čtete – Uživatelská příručka – vás krok za krokem provede základními funkcemi programu. Pokud již máte nějaké zkušenosti s užíváním počítače, může pro vás být užitečné získat Rychlý přehled v následujícím oddíle.
Obsah tohoto textu je totožný s textem Uživatelské příručky obsaženém v programu Sfairadora (kde je dostupný z nabídky Nápověda|Uživatelská příručka nebo klávesami Ctrl+F1).
Po prvním spuštění Sfairadory je v pravém horním rohu obrazovky otevřeno okno kontextové nápovědy. V tomto okně se neustále zobrazuje popis k části programu, s kterou právě pracujete. Většinou je zde zobrazeno více položek, které se liší specifičností – např. jedna položka s popisem k právě aktivnímu ovládacímu prvku, druhá s popisem k celému právě aktivnímu oknu. Je-li zavřeno, lze okno kontextové nápovědy kdykoli znovu otevřít klávesou F1 nebo z nabídky Nápověda|Kontextová nápověda.
Veškerá dokumentace ke Sfairadoře je podrobně shrnuta v Referenční příručce. Z Uživatelské příručky i kontextové nápovědy vedou na místech, kde by bylo třeba podrobnějšího výkladu, odkazy do Referenční příručky. Obsah Referenční příručky zde na webu je opět totožný s Referenční příručkou v programu Sfariadora, kde ji lze otevřít z nabídky Nápověda|Referenční příručka nebo klávesami Shift+F1.

Klíčové vlastnosti Sfairadory

●
Intuitivní datový model:
o
Tabulky v tabulce. Více
o
Třídění a filtrování dat – přirozené zadávání podmínek filtru. Více
o
Seskupování a rozeskupování tabulek. Více…
o
Přehledné zadávání vzorců počítaných dat (na rozdíl od tabulkových kalkulátorů lze místo E10*F11 psát například cena * počet). Více…
o
Jednoduché kopírování a přeskupování dat. Více…
o
Jednoduchá změna struktury dat se zachováním vložených údajů. Více…
o
Snadné ukládání pohledů na data, které se průběžně aktualizují. Více…
o
Uložení okamžitého stavu pohledu jedním pohybem myši. Více…
o
Import a export dat z relačních databází, Excelu a textových souborů. Více…
●
Propojení dat a textu:
o
Vytváření textového výstupů podle dat přetažením myší. Více…
o
Vestavěný textový editor pro editaci formátovaného textu. Více…
o
Načítání a ukládání textů formátu RTF.
o
Formátování textu pomocí stylů. Více…
●
Přehledné zobrazení dat:
o
Přizpůsobování zobrazení podle obsahu, takže přehledně vidíte, co potřebujete.
o
Přehledná chybová diagnostika.
o
Automaticky vytvořené zobrazení lze libovolně upravovat. Více…
o
Funkce pro vytváření obrázků. Více…

Pro odborníky

Vzhledem k následujícím vlastnostem lze Sfairadoru použít pro rychlý vývoj jednoduchých aplikací:
●
Model zobrazení R-DC:
o
Snadné vytváření libovolně složitých zobrazení.
o
Koncept zobrazení jako programu.
o
Všechny vlastnosti ovládacích prvků mohou být zadány výrazem a automaticky aktualizovány.
o
●
Programovací jazyk Enki:
o
Jeden jazyk pro jednoduché výrazy i komplexní programy, takže složitost řešení může gradovat.
o
Ošetření chybových situací pomocí konceptu nestriktních hodnot.
o
Snadný zápis vyhledávání a agregace dat.
o
Funkce pro manipulace s obrázky a formátovaným textem.
o
●
Šablony v jazyce Enkidu:
o
Snadné vytváření formátovaných textových výstupů.
o
Výchozí verzi šablony lze vytvořit automaticky podle struktury dat.
o
●
K veškerý vlastnostem dokumentu (typu dat, definici zobrazení…) lze přistupovat z programů skrze definiční objekty. Více…
●
Možnost vytvářet vlastní nástroje a souborové manipulátory. Více…