Sfairadora

  • Referenční příručka

Formát obrázku

Toto nástrojové okno je určeno pro zobrazování a změnu vlastností vykreslování obrázku. Je k dispozici během práce s editorem formátovaného textu, pokud je označen obrázek. Obrázek se nejsnáze označí klepnutím myší. Okno se otevře se pomocí příkazu nabídky Formát|Formát obrázku.
Položka
Popis
Šířka obrázku
Šířka, na kterou se bude obrázek vykreslovat v textu.
Výška obrázku
Výška, na kterou se bude obrázek vykreslovat v textu.
Zachovat poměr výšky a šířky
Pokud je možnost vybrána, změnou šířky bude zároveň měněna i výška (a naopak změnou výšky šířky), aby byl zachován poměr stran obrázku.
Nastavit výchozí rozměry obrázku
Nastaví výchozí rozměry obrázku.
Název vestavěného nástroje: picture_format_tool