Sfairadora

Najít

Zde je popsáno okno pro vyhledávání dat v dokumentu. Otevře se pomocí příkazu nabídky Úpravy|Najít, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F. Další výskyt se nalezne pomocí příkazu nabídky Úpravy|Najít další, nebo klávesou F3.
Položka
Popis
Hledaná hodnota
Hodnota, která se má vyhledat. Její typ závisí na položce Typ.
Oblast hledání
Rozsah dat, ve kterých se vyhledává:
v dokumentu
prohledává se celý dokument.
v tabulce
pokud je aktivní datová tabulka, prohledává se pouze daná tabulka.
v textu
pokud je aktivní textový nebo řádkový editor, prohledává se pouze jeho obsah.
Typ
Typ dat, která se vyhledávají:
číslo
hledá se pouze číselná položka.
řetězec
hledá se řetězec. Pokud je zadáno číslo, prohledávají se i číselné položky.
čas
hledá se pouze položka typu čas (Time).
datum
hledá se pouze položka typu datum (Date).
datum a čas
hledá se pouze položka typu datum a čas (Date_time).
Operace
Operace, která se má provést s datovou položkou a zadanou hodnotou. Pokud se například vybere „= je rovno“, najdou se jen datové položky, jejichž obsah je totožný se zadanou hodnotou. Pro řetězce je obecně užitečná možnost „obsahuje řetězec“ – v takovém případě se najde první výskyt zadaného řetězce uvnitř prohledávaného textu.
Obsah výběru operace je určen položkou Typ.
Rozlišovat malá a velká písmena
Pro řetězce: při vyhledávání se rozlišují velká a malá písmena.
Celá slova
Pro řetězce, operace „má na začátku řetězce“, „obsahuje řetězec“ a „má na konci řetězce“: vyhledaný podřetězec musí končit na hranicích slov.
Název vestavěného nástroje: find_tool