Sfairadora

  • Referenční příručka

Data tabulky a stav zobrazení

Vkládání a odstraňování řádků

Nejjednodušší způsob, jak vložit nový řádek do tabulky, je začít vyplňovat hodnoty do prázdného řádku, který je na konci tabulky. Tím se vytvoří nový řádek. Prázdný řádek na konci tabulky neustále zůstává – jeho funkcí je umožnit vkládání nových řádků. Pokud řádky tabulky nejsou uspořádané, lze vložit nový řádek i na libovolné požadované místo doprostřed tabulky pomocí klávesy Insert.
V závislosti na nastavení dané konkrétní tabulky může vložení nového řádku vytvořit kandidátský řádek nebo řádek opravdu přímo vložit do dat tabulky. Kandidátský řádek je fiktivní řádek tabulky zobrazený mezi jejími skutečnými řádky, do kterého lze vyplňovat hodnoty určené k vložení do tabulky. Řádek bude skutečně vložen do dat tabulky až stisknutím tlačítka Vložit na pravé straně kandidátského řádku. Je rovněž možné přerušit ukládání a kandidátský řádek odstranit bez uložení hodnot tlačítkem Zrušit , které je umístěno hned vedle tlačítka Vložit.
Pokud je pohled tabulky např. odfiltrován a vložený řádek nevyhovuje podmínce filtru, řádek je vložen do dat, ale nebude zobrazen, takže by se mohlo zdát, že nebyl vložen. Zrušením filtru se však zobrazí.
Odstranit řádek lze klávesami Ctrl+Delete nebo tlačítkem z nástrojové lišty. Odstranit více řádků současně lze stejným způsobem, pokud jsou řádky určené k odstranění označeny.

Označování řádků

Je-li potřeba několik řádků najednou odstranit, okopírovat nebo přesunout, je třeba nejprve označit řádky, kterých se operace má týkat. K označování řádků slouží tyto příkazy:
Klávesa
Funkce
Shift+↑, Shift+↓
Přejíždí přes řádky a přejeté označuje (přesněji: invertuje stav jejich označení – těm, které již označeny byly, označení naopak zruší).
Interval označovaných řádků začíná řádkem, který byl naposledy aktivní. Pro označení více intervalů lze nastavit nový počátek pomocí Ctrl+mezerník či Ctrl+klepnutí myší.
Ctrl+↑, Ctrl+↓
Mění pozici řádkového kurzoru bez toho, aby bylo zrušeno označení.
Ctrl+mezerník
Označí řádek, na kterém je řádkový kurzor (nebo jeho označení naopak zruší, pokud byl označen).
Ctrl+klepnutí myší
Označí řádek, na který se myší kleplo (nebo jeho označení naopak zruší, pokud byl označen).
Klepnout myší je nutné na štítek řádku vlevo (tj. na políčko obsahující číslo řádku).
Shift+klepnutí myší
Invertuje označení intervalu řádků mezi aktivním řádkem (pokud ještě není nic označeno, resp. naposledy označeným řádkem pomocí Ctrl+mezerník či Ctrl+klepnutí myší).

Kopírování a přesouvání řádků

Kopírování a přesouvání dat je obecně popsáno v samostatné kapitole. Možnosti, kam lze kopírovat řádky tabulky jsou shrnuty zde:
Cíl
Výsledek
Jiná tabulka
Vloží do cílové tabulky kopírované řádky. Pokud nemá stejnou strukturu sloupců, překopíruje hodnoty stejnojmenných sloupců.
Sekce dokumentu Data
Vytvoří v sekci dokumentu data Data novou tabulku se stejnými sloupci, jako zdrojová tabulka, a vloží do ní kopírované sloupce.
Vytvoří textovou representaci daných dat a vloží ji do textu. Takto lze snadno vytvořit odpovídající textovou tabulka.
Tímto způsobem je možné kopírovat i do textového editoru jiného programu mimo Sfairadoru.
Řádky, stejně jako jakákoli jiná data, lze kopírovat i mezi dokumenty.
Změnit pozici jednoho řádku tabulky lze též jeho uchopením za štítek řádku vlevo a přetažením na požadované místo.

Šířka sloupce

Šířka sloupce tabulky se určuje automaticky podle šířky jeho obsahu (přesněji: podle šířky nejširší hodnoty ve sloupci). Je však možné nastavit sloupci ručně požadovanou šířku uchopením rozhraní mezi sloupci v záhlaví tabulky myší a přetažením na požadovanou pozici. Takto nastavená šířka se nebude měnit, pokud je obsah některé buňky sloupce širší než šířka sloupce, bude zobrazena jen jeho část. Pevně nastavená šířka sloupce je indikovaná drobným čtverečkem v záhlaví na rozhraní sloupců . Pokud je třeba šířku sloupce opět uvolnit, aby se automaticky měnila podle šířky obsahu, stačí poklepat myší na rozhraní mezi sloupci v záhlaví.

Označování sloupců

Obdobně jako řádky, je možné označit i sloupce. Označení sloupce se přepíná pomocí Ctrl+klepnutí myší. Pokud je třeba označit interval sloupců, lze tak učinit pomocí Shift+klepnutí myší (prvním klepnutím se označí jeden okraj intervalu, druhým druhý). Označení více sloupců lze využít k jejich společnému okopírování, smazání, skrytí, zobrazení jejich vlastností a pod. Některé operace (jako zobrazení informací o sloupci) vyžadují, aby byla některé buňka sloupce aktivní. Pokud buňky nemají aktivovatelný obsah, je nutné sloupce označit.

Zobrazování a skrývání sloupců, detaily řádku

V některých případech může mít tabulka příliš mnoho sloupců, takže by zobrazení nebylo přehledné nebo by se celá tabulka ani nevešla na obrazovku. V takovém případě lze některé sloupce skrýt. Skrýt sloupec lze nejsnáze z kontextové nabídky. V kontextové nabídce tabulky je v oddíle Zobrazení sloupců seznam všech sloupců. Pokud je sloupec zobrazen, je příslušná položka označena. Klepnutím na položku se přepíná stav sloupce mezi zobrazeným a skrytým. Pokud je třeba zobrazit či skrýt na jednou více sloupců, lze měnit zatržení položky kliknutím myši se současným stisknutím klávesy Ctrl, nebo z klávesnice mezerníkem. Tímto postupem se kontextová nabídka hned nezavře.
Ve všech zobrazeních tabulek, které Sfairadora automaticky vytváří, je obsažen sloupec s titulkem Detaily. Tento sloupec je na počátku skrytý. Pokud je zobrazen, bude na konci každého řádku tabulky tlačítko Detaily. Jeho stisknutím se zobrazí okno, kde jsou přehledně zobrazeny všechny položky daného řádku. To je zvlášť užitečné, pokud má tabulka příliš mnoho sloupců, takže jsou zobrazeny jen ty nejdůležitější – tlačítkem Detaily lze potom zobrazit úplné informace o řádku tabulky.