Sfairadora

Formátování textu

Nástrojová lišta je dostupná pouze pokud se upravuje formátovaný text (viz řádkový editor a editor formátovaného textu). Všechny ovládací prvky odrážejí stav buď právě upravovaného místa nebo označené části textu. Změna provedená pomocí jednotlivých ovládacích prvků nástrojové lišty se u znakových formátů promítnou do právě upravovaného slova nebo označené části textu. U odstavcových stylů buď do právě upravovaného odstavce nebo do všech označených odstavců.
Položka
Popis
Styl odstavce
Styl znaků
Písmo
Řez písma (font)
Velikost písma
Velikost písma v bodech.
Tučné
Tučné písmo.
Kurzíva
Kurzíva.
Horní index
Horní index.
Dolní index
Dolní index.
Podtržené
Podtržení. Podrobnější vlastnosti podtržení jsou k dispozici v okně formátu znaků.
Zarovnat doleva
Zarovnání řádků odstavce k levému okraji.
Zarovnat na střed
Vycentrování řádků odstavce.
Zarovnat doprava
Zarovnání řádků odstavce k pravému okraji.
Zarovnat do bloku
Zarovnání odstavce na oba okraje rozšířením mezer mezi slovy.
Vložit tabulku do textu
Vloží novou tabulku do textu. Tabulka má výchozí rozměr 2×2 buňky. Přidávat sloupce či řádky lze pomocí nabídky Tabulka, nebo z kontextové nabídky. Řádky lze rovně přidávat stisknutím klávesy Tab na poslední buňce tabulky.
Tabulku nelze vložit dovnitř jiné tabulky.