Sfairadora

Stavová řádka

Stavová řádka je oblast při spodním okraji aplikačního okna. Při vyplňování dialogových oken se ve stavové řádce objevuje informace o chybně či nedostatečně vyplněných položkách. Při úpravách textu v textovém editoru nebo editoru formátovaného textu se zobrazuje v pravém dolním rohu stavové řádky informace o pozici kurzoru v textu. Tyto hodnoty lze klepnutím myši upravit a tím se rychle přesouvat po textu.