Sfairadora

Pojmenovaný ovládací prvek

Pojmenovaný ovládací prvek umožňuje do zobrazení vložit instanci dispelu definovaného v sekci dokumentu Definice – ovládací prvky, případně v nadřazeném poskytovateli dat.

Funkčnost

Položka
Popis
Název
Název, pod kterým byl dispel definován. Lze vybrat ze seznamu definovaných dispelů.
Parametry
Skutečná hodnota parametrů určených v definici dispelu.
Odkazy na data
Název dat a reference skutečné datové položky, která se přiřadí názvům dat určených v položce Názvy předávaných dat v definici dispelu.
Definiční typ: Named_dispel_def