Sfairadora

Nepřímý ovládací prvek

Umožňuje vytvářet zobrazení dynamicky podle definičního objektu dispelu obsaženého v datech dokumentu (případně lokální proměnné viz poskytovatel dat).

Funkčnost

Položka
Popis
Název dat
Název objektu, ve kterém je definiční objekt dispelu určující zobrazení. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaný nadřazenými dispely.
Reference dat
Reference na datovou položku, která obsahuje definiční objekt dispelu, v rámci výše identifikovaného objektu.
Maximální hloubka rekurze
Pokud definiční objekt obsahuje opět nepřímý ovládací prvek odkazující na stejný definiční objekt, mohlo by dojít k nekonečné rekurzi. Proto lze zadat tuto hodnotu, která určuje po kolika vnořených nepřímých ovládacích prvcích se má přestat a další již nevytvářet.
Pokud není hodnota zadána, bere se 20.
Definiční typ: Indirect_dispel_def