Sfairadora

Sada karet

Sada karet umožňuje sdružit několik ovládacích prvků do skupiny jako karty opatřené titulky – záložkami. V každé chvíli je zobrazena právě jedna karta. Z ostatních karet jsou vidět pouze jejich titulky, pomocí kterých lze zobrazenou kartu přepínat.

Zobrazení

Položka
Popis
Okraje tlačítka karty
Lze zadat jednotlivě šířku okraje mezi textem karty a nakresleným rámečkem. Pokud některá hodnota není zadána určí se vhodná automaticky.

Karty

Seznam karet. Karta se přidá položkou nová karta na konci seznamu. Tuto položku lze buď stisknout, potom se nová karta bude zadávat ve zvláštním okně, nebo rozbalit rozbalovacím tlačítkem vlevo, potom lze novou kartu zadat na místě. Pro každou kartu se zadává titulek a dispel tvořící obsah karty.
Definiční typ: Card_set_def