Sfairadora

  • Referenční příručka

Zobrazení

V první části nabídky je seznam zobrazení ze sekce dokumentu Zobrazení. Vybrání položky tohoto seznamu otevře okno s příslušným zobrazením. Pokud je okno již otevřeno, pouze jej aktivuje a přenese do popředí.
Položka nabídky
Popis
Hlavní okno dokumentu
Otevře hlavní okno právě upravovaného dokumentu, pokud je skryto.
Okno systémového dokumentu
Otevře hlavní okno systémového dokumentu.