Sfairadora

  • Referenční příručka

Nabídka

Nabídka je lišta při horním okraji hlavního okna, která obsahuje příkazy použitelné v dané situaci. Obsah nabídky se průběžně proměňuje podle stavu programu. Některé často používané příkazy jsou pro pohodlí uživatele umístěny rovněž duplicitně v nástrojové liště.

Přehled