Sfairadora

Informace o instalaci

Program je běžně instalován do složky Program Files\Sfairadora. Informace o instalaci jsou v registrační databázi pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Diotima\Sfairadora.
Při prvním spuštění Sfairadory pod účtem uživatele se vytvoří lokální nastavení pro daného uživatele. Informace o nastaveních pro daného uživatele jsou v registrační databázi pod klíčem HKEY_CURRENT_USER\Software\Diotima\Sfairadora. Přitom se vytvoří adresářová struktura pro dokumenty Sfairadory ve složce Dokumenty daného uživatele. Takto vytvořená složka má název %USERPROFILE%\Sfairadora. Obsah takto vytvořené struktury složek je okopírován ze složky Init_user umístěné ve složce, kam je program instalován (Program Files\Sfairadora\Init_user). Úpravou obsahu této složky lze přizpůsobit výchozí nastavení instalace pro jednotlivé nové uživatele.
Dále je vytvořena složka v profilu uživatele Sfairadora\Config (%USERPROFILE%\Data aplikací\Sfairadora\Config), ve které je vytvořen konfigurační soubor sfairadora.cfg. Do konfiguračního souboru se ukládá okamžitý stav programu a obsah systémového dokumentu pro jeho obnovení při opětovném spuštění. Pokud je ve složce Init_user obsažen soubor sfairadora.cfg, při inicializaci prostředí uživatele se použije jako výchozí konfigurační soubor uživatele.
Aktuálně užívané složky pro standardní komponenty jsou uvedeny v systémovém dokumentu ve struktuře system.info.folders. Tato struktura je zobrazována v okně systémových informací.