Sfairadora

  • Referenční příručka

join_row

join_row
Pokud užití příkazu bezprostředně předchází tabulka a po jeho užití bezprostředně následuje, spojí poslední řádek předchozí tabulky s první řádkem následující tabulky. Příkaz je užitečný pro sestavování řady tabulky po jednotlivých buňkách.

Příklad

Šablona
 #for(i = 1..100)
 <i>
 # if(i mod 10 != 0)
 # join_row
 # endif
 #endfor
vytvoří výstup:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Poznámka

Je nutné, aby obě tabulky byly těsně u sebe, takže příkaz
musí být uveden takto v příkazovém odstavci (označeném znakem #), který se neobjeví ve výstupu.