Sfairadora

Blok

block šablona endblock
Omezuje rozsah platnosti proměnných definovaných uvnitř šablony uzavřené mezi klíčovými slovy block a endblock.

Poznámka

Místo endblock je přípustné psát rovněž end block.

Viz též

var