Sfairadora

write_text

f <- write_text(txt)
write_text(fname, txt)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že soubor je otevřen pro zápis. Parametr fname je název souboru (typ String). Parametr txt je text (typ Text), který se má uložit do souboru.
První varianta ukládá text do zadaného otevřeného souboru. Druhá verze uloží text do souboru daného jména. Pokud takový soubor již existuje, přepíše jej.

Výsledek

První varianta má za výsledek l-hodnotu odkazující na proměnnou f. Druhá varianta nevrací žádná data (typ None). V obou variantách, pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též