Sfairadora

  • Referenční příručka

write_line

f <- write_line(řetězec)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že soubor je otevřen pro zápis. Funkce uloží do souboru zadaný řetězec a konec řádku (znaky CR LF, kódy 13 a 10). Po zápisu posune ukazovátko souboru za konec zapsaných dat.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též