Sfairadora

union_subtype

union_subtype(typ, n)
Parametr typ musí být kategorie sjednocení typů. Funkce vrací typ, který je n-tý člen sjednocení. Složky jsou indexovány od 0. Pokud kategorie není sjednocení typů, n je záporné nebo větší než index poslední složky, výsledkem je chyba. Počet složek lze zjistit funkcí union_size.

Viz též