Sfairadora

  • Referenční příručka

type_constraint

type_constraint(objekt)
type_constraint(objekt, příznaky)
Parametr objekt l-hodnota. Funkce vrátí objektový typ datové položky identifikované touto l-hodnotou. Pokud je například daná datová položka počítaná, funkce type_constraint vrací odpovídající typ počítané položky, zatímco funkce type vrací typ výsledku.
Parametr příznaky (typ Dword) může být kombinace následujících hodnot (hodnoty se kombinují operátorem |):
Položka
Popis
TYPE_ALLOW_UNION
Pokud je příznak zadán a objekt je kategorie typu sjednocení, funkce vrátí typ tohoto sjednocení, jinak typ aktuálně v položce obsažený.
TYPE_ALLOW_FORWARDED
Pokud je příznak zadán a objekt je kategorie typu přesměrovaná položka, funkce vrátí typ této přesměrované položky, jinak typ položka, která je cílem přesměrování.
Pokud parametr příznaky není zadám, předpokládá se, že je nastaven na TYPE_ALLOW_UNION | TYPE_ALLOW_FORWARDED.

Viz též