Sfairadora

type_category

type_category(typ)
Pro daný typ vrátí jeho kategorii. Výsledná hodnota je jedna z konstant kategorií typů (typ Int).