Sfairadora

type

type(hodnota)
Vrací typ hodnoty předané parametrem. Pokud je předán jako parametr odkaz na datovou položku, vrací typ hodnoty v ní skutečně obsažený. Výsledný typ je vždy volný typ. V tom se liší od funkce type_constraint.
Příklad 1:
var Union x;
...
x = "Abc";
...
if(type(x)==String)
...
Příklad 2:
var Real ?x = a/b;
if(type(x)==Error)
...

Viz též