Sfairadora

Textové konstanty

Znakové konstanty

Konstanty typu Char se zapisují jako jeden znak uzavřený v jednoduchých uvozovkách (apostrofech). Např. 'A'.

Řetězcové konstanty

Konstanty typu String se zapisují uzavřené do dvojitých uvozovek. Např. "řetězcová konstanta".

Speciální znaky

Pokud je třeba zadat uvnitř znakové konstanty apostrof, uvnitř řetězcové konstanty uvozovky nebo jiný speciální znak, uvodí se znakem obrácený apostrof (` – na klávesnici vlevo nahoře pod Esc) následovaný některým z níže uvedených znaků. (Obrácený apostrof je použit místo běžnějšího obráceného lomítka, aby nedocházelo k problémům při zápisu jmen souborů, kde se obrácené lomítko používá pro oddělení jmen složek).
`a alert
(ASCII 7)
`b back space
(ASCII 8)
`f form feed
(ASCII 12)
`n new line
(ASCII 10)
`r carriage return
(ASCII 13)
`t tab
(ASCII 9)
`v vertical tab
(ASCII 11)
``
jeden obrácený apostrof
`'
apostrof (je nutné užít uvnitř znakové konstanty)
`"
uvozovky (je nutné užít uvnitř řetězcové konstanty)
`NNN
znak s daným kódem. NNN je až trojciferné číslo desítkové soustavě. (Např. "`13" je totéž jako "`r")
`xHH
znak s daným kódem. HH je jedno nebo dvouciferné číslo v šestnáctkové soustavě (Např. "`xD" je totéž jako "`r".
`oOOO
znak s daným kódem. OOO je až trojciferné číslo v osmičkové soustavě.