Sfairadora

  • Referenční příručka

trim_right

trim_right(str)
Odstraní prázdné znaky na konci řetězce str. Upravený řetězec vrátí jako výsledek. Za prázdný znak se považuje mezera a tabulátor. Parametr může být typu String, Text nebo Rich_string. Výsledek je stejného typu, jako parametr.

Viz též