Sfairadora

time_to_str

time_to_str(t)
time_to_str(t, přesnost)
time_to_str(t, přesnost, jazyk)
time_to_str(t, form)
time_to_str(t, form, přesnost)
time_to_str(t, form, přesnost, jazyk)
Funkce vrátí textovou reprezentaci času. Výsledek je typu String.

Parametry

t
Hodnota typu Time, která se má převést na řetězec.
přesnost
celé číslo, udávající, kolik číslic se má v čase vypsat: 0 – h:00, 1 – h:m0, 2 – h:mm, 3 – h:mm:s0…
jazyk
jedna z konstant určující jazyk, podle jehož konvencí se má čas formátovat (viz kapitolu Konstanty – Jazyky). Pokud jazyk není zadán, použije se hodnota ze sekce dokumentu Nastavení.
form
Formátovací řetězec (typ String), podle kterého se textová reprezentace vytváří. Pokud není zadán, použije se standardní pro daný jazyk. Formátovací řetězec sestává ze symbolů, které se okopírují do výstupu a speciálních znaků (popsány níže), za které se dosadí konkrétní hodnoty z parametru dt.

Formátovací řetězec

Symbol
Popis
h
Hodiny, dvanáctihodinový cyklus.
hh
Hodiny, dvanáctihodinový cyklus, vždy dvě cifry.
H
Hodiny, čtyřiadvacetihodinový cyklus.
HH
Hodiny, čtyřiadvacetihodinový cyklus, vždy dvě cifry.
m
Minuty.
mm
Minuty, vždy dvě cifry.
s
Sekundy.
ss
Sekundy, vždy dvě cifry.
t
Rozlišení dopoledne/odpoledne (např. pro angličtinu AM/PM).
'xxx'
Konstantní řetězec xxx.

Viz též