Sfairadora

time

time(dt)
Parametr dt je typu Date_time. Funkce vrací časovou složku hodnoty (typ Time).

Viz též