Sfairadora

  • Referenční příručka

text_extent

text_extent(bmp, řetězec)
text_extent(bmp, řetězec, rcf)
Funkce určí rozměry řetězce, pokud by byl vykreslen funkcí draw_text do obrázku bmp. Výsledek je typu Text_extent.

Parametry

bmp
obrázek typu Bitmap, do nějž by se mělo kreslit.
řetězec
řetězec, který se má změřit – typ Rich_string.
rcf
formát znaků (typ Rich_cformat) určující hodnoty atributů formátu znaků, které nejsou v řetězci určeny.

Viz též