Sfairadora

sub_type

sub_type(typ, ref)
Vrátí typ složky typu předaného parametrem typ. Složka je určena reference – parametrem ref typu Dref. Hodnotu typu Dref lze například vytvořit přetypováním hodnoty typu String. Na místě indexu lze v referenci použít libovolné číslo nebo hvězdičku (*). Pokud složka určená referenci v datovém typu není přítomna, je výsledkem chyba.
Příklad:
sub_type(Rich_cformat_def, [Dref]"*.char_attr.font_name")
Uvedený výraz vrací typ String (viz Rich_cformat_def).