Sfairadora

Odčítání

x - y
Výpočet rozdílu hodnot typů Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword, Real, Time, Date a Date_time. Výsledek je vždy stejného typu, jako parametry.
Pokud by pro celá čísla výsledek přesáhl minimální hodnotu daného typu, dojde k podtečení, které se nepovažuje za chybu. Tedy např. [Byte]5-[Byte]8 má výsledek 253. Přetečení u reálných čísel je chyba.