Sfairadora

skip_number

skip_number(str, n)
skip_number(str, n, var_číslo)
Vrátí index prvního znaku v řetězci str za pozicí n (včetně znaku na pozici n), který není součástí zápisu reálného čísla. Tj. přeskočí zápis reálného čísla na pozici n. Znaky jsou indexovány od 0. Pokud je n záporné, bere se jeho hodnota 0. Pokud na dané pozici není číslo, je vrácená pozice stejná jako předaná. Pokud je zadán parametr var_číslo, jde o proměnnou, do které má být na výstupu uložena hodnota přeskočeného čísla.
Parametr str může být typu String, Text nebo Rich_string. Parametr n a výsledná hodnota jsou typu Int. Parametr var_číslo musí být l-hodnota typu Real.
Funkce začínající skip_… slouží k analýze řetězce. Nejlépe je vytvořit proměnnou, která představuje index (ukazatel) aktuálního místa v řetězci. Tato proměnná se vždy předá příslušné funkci jako parametr určující, odkud se má řetězec prohledávat. Výsledná hodnota (nový ukazatel) se přiřadí opět do proměnné.
Příklad:
var Real číslo;
pos = skip_number(str, pos, číslo);

Viz též