Sfairadora

skip_iprefix

skip_iprefix(str, n, pfx)
Parametr str je typu String nebo Text. Parametr n je proměnná typu Int obsahující pozici v řetězci str. Funkce vrací TRUE, pokud je na pozici n v řetězci str řetězec pfx. Jinak vrací FALSE. Řetězce se porovnávají bez ohledu na velikost písmen. Pro porovnání se zohledněním velikosti písmen použijte funkci skip_prefix. Pokud funkce vrátí TRUE, zároveň aktualizuje obsah proměnné n, aby ukazovala těsně za porovnávaný řetězec. (Funkce skip_iprefix tedy funguje mírně odlišně od ostatních funkcí skip_…).
Funkce začínající skip_… slouží k analýze řetězce. Nejlépe je vytvořit proměnnou, která představuje index (ukazatel) aktuálního místa v řetězci. Tato proměnná se vždy předá příslušné funkci jako parametr určující, odkud se má řetězec prohledávat.

Viz též