Sfairadora

skip_blank

skip_blank(str, n)
Vrátí index prvního nemezerového znaku řetězci str za pozicí n (včetně znaku na pozici n). Pokud takový znak neexistuje, vrátí délku řetězce. Tj. přeskočí se všechny mezerové znaky. Znaky jsou indexovány od 0. Pokud je n záporné, bere se jeho hodnota 0.
Parametr str může být typu String, Text nebo Rich_string. Parametr n a výsledná hodnota jsou typu Int.
Za mezerový znak se považují tyto znaky ' ' (mezera), '`t' (tabulátor), '`r', '`n' (nový řádek) a '`f' (nová stránka) (viz textové konstanty)
Funkce začínající skip_… slouží k analýze řetězce. Nejlépe je vytvořit proměnnou, která představuje index (ukazatel) aktuálního místa v řetězci. Tato proměnná se vždy předá příslušné funkci jako parametr určující, odkud se má řetězec prohledávat. Výsledná hodnota (nový ukazatel) se přiřadí opět do proměnné.
Příklad:
pos = skip_blank(str, pos)

Viz též