Sfairadora

size

size(str)
Vrátí počet znaků řetězce str. Parametr str může být buď Binary, String nebo Rich_string. Výsledek je typu Int.