Sfairadora

  • Referenční příručka

size

size(bmp)
Vrátí velikost obrázku v pixelech. Výsledek je typu Coord.