Sfairadora

shr

x shr n
Posun bitů směrem k nižším řádům (vpravo). Parametr x je posunovaná hodnota – některý z celočíselných typů (Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword). Parametr n udává o kolik bitů se má hodnota posunout. Posunování bitů vlevo je ekvivalentní celočíselnému dělení n-tou mocninou dvojky. Tj. x shr n = x div 2n.
Výsledek je typu parametru x.

Viz též