Sfairadora

sgn

sgn(x)
Vypočte hodnotu signum. Tj. pro kladná čísla vrací 1, pro záporná –1, pro 0 vrací 0. Parametr je hodnota některého z číselných typů: Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword nebo Real. Výsledek je typu Int.

Viz též

abs