Sfairadora

set_size

var <- set_size(n)
Parametr var je proměnná typu Binary, String nebo Text. Funkce nastaví velikost dat obsažených v proměnné na příslušný počet bytů/znaků. Pokud je původní velikost větší, odstraní přebytečná data z konce. Pokud je menší, doplní nakonec mezery (v případě typů String a Text) nebo nuly v případy typu Binary.
Funkce vrací l-hodnotu odkazující na měněnou var.