Sfairadora

set_palette

var_bmp <- set_palette(pal)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Nastaví paletu obrázku podle parametru pal. Paletu mají pouze barevné obrázky s 8 nebo méně bity na pixel. Paleta udává korespondenci mezi hodnotami pixelu obrázku a skutečnou barvou. Parametr pal je sekvence barev (typ Color[*]). Nesmí být větší než maximální počet barev vzhledem k počtu bitů na pixel (1 bit – 2 barvy, 2 bity – 4 barvy, 4 bity – 16 barev, 8 bitů – 256 barev). Pokud nemá předaná paleta plnou velikost, bude u obrázku změněn pouze počáteční úsek palety.
Pokud je obrázek černobílý, má více než 8 bitů na pixel, nebo je předaná paleta větší, než požadovaná, je výsledkem chyba.

Viz též