Sfairadora

set_format_params

var_bmp <- set_format_params(params)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce nastaví parametry aktuálního formát obrázku (typ Bitmap). Skutečný typ parametrů params je typ příslušející formátu obrázku, jak je pospáno v kapitole Formáty obrázku.
Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.

Viz též