Sfairadora

set_format

var_bmp <- set_format(fmt)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce nastaví aktuální formát obrázku. Parametr fmt je řetězec udávající formát obrázku.
Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.

Viz též