Sfairadora

send_mail

send_mail(předmět, text, příjemci, otevřít)
send_mail(předmět, text, příjemci, přílohy, otevřít)
Funkce odešle e‑mail. K odeslání mailu bude použit nainstalovaný program pro správu elektronické pošty (např. Outlook Expres nebo jiný).

Parametry

předmět
text vložený jako předmět odeslaného emailu. Typ String.
text
vlastní obsah e‑mailu. Typ Text.
příjemci
jeden nebo více příjemců. Pokud je zadán pouze jediný příjemce, stačí uvést jeho e‑mailovou adresu (typ String). Pokud je třeba uvést více příjemců, uvede se jejich seznam jako sekvence řetězců (typ String[*]).
přílohy
seznam názvů souborů (s plnými cestami), která mají být k e‑mailu připojeny jako přílohy. (sekvence řetězců – typ String[*])
otevřít
parametr typu Bool. Pokud je TRUE, před odesláním je vytvořený e‑mail otevřen, jako by byl napsán uživatelem. Uživatel jej případně může upravit. Zda jej skutečně odešle závisí na uživateli. Když uživatel e‑mail zruší, program se to nedozví. Pokud je FALSE, e‑mail se přímo odešle. Pokud má program pro správu e‑mailu nastaveno, že se e‑maily nemají přímo odesílat, ale pouze ukládat do složky k odeslání, bude vytvořený e‑mail vložen do této složky. Odeslán bude při nejbližší synchronizaci pošty. Poznámka: Poslední verze Outlook Expresu se i při přímém odeslání e‑mailu dotáží uživatele, zde chce e‑mail opravdu odeslat.

Výsledek

Výsledkem je hodnota NONE. Pokud e‑mail z nějakého důvodu nelze odeslat, výsledkem je chyba.