Sfairadora

select_multiple_file_names

select_multiple_file_names(výchozí, filtr, přípona, příznaky)
select_multiple_file_names(výchozí, filtr, přípona, příznaky, titulek)
Funkce zobrazí standardní dialogové okno operačního systému pro výběr názvu jednoho nebo více souborů.

Parametry

výchozí
parametr typu String obsahující výchozí složku a/nebo název souboru. Pokud řetězec končí zpětným lomítkem (\), chápe se jako výchozí složka bez názvu souboru.
přípona
parametr typu String určující příponu, která se připojí k uživatelem zadanému názvu souboru, pokud uživatel žádnou příponu neuvedl. Přípona se uvádí bez tečky (např. “txt”). Pokud je zadán prázdný řetězec, žádná přípona se nepřipojuje.
filtr
seznam typů souborů. Typ parametru je Seq(String[2]), tj. sekvence dvojic řetězců. V každé dvojici udává první řetězec masku, podle které se zobrazuje seznam souborů, druhý parametr je popis, který se zobrazuje uživateli. Pokud je třeba zadat masku více typů souborů, oddělí se středníkem. Například: {{“*.jpg; *.jpe; *.jpeg”, “Obrázky JPEG”}, {“*.gif”, “Obrázky GIF”}}.
příznaky
parametr typu Int určující vlastnosti okna pro výběr souboru. Jedna z konstant pro výběr názvu souboru.
titulek
parametr typu String. Pokud je zadán, obsahuje titulek dialogového okna. Pokud zadán není, použije se standardní titulek („Otevřít“ nebo „Uložit jako“).

Výsledek

Výsledkem je sekvence hodnot typu File_name (Seq(File_name), File_name je pojmenovaný typ String) obsahující plné cesty k vybraným souborům. Pokud uživatel zruší výběr tlačítkem Storno, výsledkem je prázdná sekvence.

Viz též