Sfairadora

rtxt_set_document_info

var_txt <- rtxt_set_document_info(doc_info)
Nastaví vlastnosti celého textu typu Rich_text.

Parametry

var_txt
text (l-hodnota typu Rich_text) obsahující tabulku.
doc_info
struktura typu Doc_info obsahující informace, které se mají textu nastavit.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný text.

Viz též